We willen jouw hulp inroepen voor het volgende:

Per 1 januari 2019 zijn we gestart met reïntegratie werkzaamheden. De eerste cliënten zijn binnengekomen. Zij hebben begeleiding van onze professionals nodig om te re-integreren en het UWV betaald ons hiervoor, maar... 

We hebben een financiële buffer nodig! Lees hier meer over ons plan. 

Ook is Stichting BAB sinds 6 maart  begonnen met collecteren voor het Oranje Fonds. Samen kunnen namelijk ervoor zorgen dat iedereen de Nederlandse taal kan leren of zonder honger naar school kan. Dat iedereen die hulp nodig heeft, hulp krijgt. En dat niemand eenzaam hoeft te zijn. Het streefbedrag wat wij met deze collecte willen binnenhalen is:  

                                     € 500,=

Geef deze week aan de Oranje Fonds collectant via de Oranje Fonds Collecte Online. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat het Oranje Fonds meer projecten kan steunen, direct in jouw buurt. 

Kijk hier meteen voor de collecte pagina van Stichting BAB al heeft aangemaakt!

Deelnemende organisaties mogen 50% van de online opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Alle kosten van de collecte zijn voor rekening van het Oranje Fonds en haar partner voor de collecte, RegioBank. Zo wordt elke opgehaalde euro 100% besteed aan lokale sociale initiatieven, 100% dichtbij. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.  Met het bedrag van deze collecte willen we graag boeken kopen voor onze Zelfhulp Bibliotheek, een project waarbij mensen met ASS en ADHD jongeren, die nog geen startkwalificatie hebben, helpen bij hun studie en buurtbewoners informeren over allerlei praktische onderwerpen.

Nieuw adres. 

Per 1 januari 2019 zijn wij te vinden op onze nieuwe locatie;           De Gaarde 51, 2542 CB Den Haag. 

Bereikbaarheid (Per OV)of(Per auto) Parkeren is rondom de locatie gratis en met genoeg ruimte.   

Onze Zelfhulp Bibliotheek wordt mogelijk gemaakt dankzij:

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.


        NL98ABNA 0833 1439 21  

        RSIN 856943344   

             KvK 67350364

KvK inschrijving (pdf-download) Statuten (pdf-download) 

Ons vrijwilligersbeleid (pdf download)  

Feedback en klachten - Algemene voorwaarden -  Disclaimer