Het buitengewoon Actief Brein

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen zet zich in voor erkenning van de eigenschappen van mensen met een buitengewoon actief brein (BAB) zodat zij daar juist op een positieve manier gebruik van kunnen maken in hun leven.

Diagnoses, zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en aanverwante psychische klachten horen thuis in de gezondheidszorg op dossiers en behandelplannen. Wij spreken over een buitengewoon actief brein. Dit is neutraal en bedoeld om duidelijkheid te geven in sociaal contact, op school en op het werk over wie wij zijn.

Elke persoon is uniek, maar er zijn wezenlijke verschillen tussen mensen met een BAB en mensen met een neurotypisch brein. Wij mensen met een BAB beleven de wereld anders, voelen en denken associatief en hechten meer belang aan persoonlijke waarden. Wij zijn doelgerichter en hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn de jagers die leven tussen de grazers. Dit komt omdat wij hyperalert zijn. We hebben een andere beleving van tijd en willen onze energie inzetten voor dat wat ons hart raakt. Wanneer onze persoonlijke doelen ondergesneeuwd worden door tegenstrijdige maatschappelijke verplichtingen en opvattingen, kunnen wij ons niet goed focussen. Stress, verveling en mentale en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Wij hebben zelf een BAB, organiseren lotgenotencontact en begeleiden vrijwilligers die herstellen van psychische klachten, onder andere bij het organiseren van maatschappelijke projecten.

Daarnaast geven we voorlichting over de unieke eigenschappen van mensen met een BAB en hoe ieder zijn persoonlijke eigenschappen kan ontdekken inzetten op een gezonde, evenwichtige manier.

KvK 67350364
RSIN 856943344

Voor ANBI informatie, zie pagina Stichting BAB

Steun de Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Om ons werk te kunnen doen, zijn we afhankelijk van jouw steun. Draag je mensen met ADHD en ASS en aanverwante psychische klachten een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren aan een mooiere toekomst, waarin meer positieve aandacht is voor de kracht van mensen met een buitengewoon actief brein? Dan kun je donateur worden.


Voor ANBI informatie zie de pagina Stichting BAB

Voor structurele financiële sponsoring of het ter beschikking stellen van middelen, vul het contactformulier in.

Alvast hartelijk dank voor jouw steun!

Meer informatie:

Feedback en klachten
Algemene voorwaarden
Disclaimer