Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Jouw leven opbouwen

ADHD - ASS - hoogbegaafd - burn-out - stemmingsproblemen

Stichting BAB geeft voorlichting over mensen met buitengewoon actieve breinen, zodat zij kunnen zijn wie ze willen zijn en begeleidt mensen bij hun maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie. We bieden maatwerktrajecten aan op het gebied van werk, herstel en sociale inclusie. 

Wat is een mens met een Buitengewoon Actief Brein (BAB), als dat wat erin zit er niet uitkomt?

Stichting BAB zet zich in voor erkenning van de kwaliteiten van mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADD en ADHD. 
Grenzeloos zijn de mogelijkheden als die eigenschappen ten positieve ingezet kunnen worden voor een zinvol leven, zowel persoonlijk als op school en op het werk.

Het fundament van Stichting BAB zijn mensen met een BAB.
Met ervaringskennis helpt Stichting BAB mensen bij hun maatschappelijk herstel.
De tools die worden aangereikt zijn blijvend. Die neemt elke cliënt mee voor in zijn eigen gereedschapskist. 


 
 
 
 
Opbellen
E-mail