Sponsors

Oprichting van de Stichting BAB is gesponsord door:

We hebben bij wijze van sponsoring de inboedel in bruikleen gekregen van:

 

De cartoons die onze visie zo mooi in beeld brengen, zijn gesponsord door Loko Cartoons.

Partners en betrokkenheid: 

Voor coaching bij het opruimen van je huis verwijzen wij naar:

"Als opruimcoach bied ik begeleiding bij het verminderen van stress en spullen, het besparen van energie, tijd en geld en vooral bij het verbeteren van je persoonlijke omgeving en de kwaliteit van je leven. Ik geef efficiënte adviezen en bied concrete hulp, bij je thuis en ondersteunend via WhatsApp of Skype."  

Mijn kracht is verbinden en verbanden leggen, signaleren, samenwerken met kind/ouders, het her- en erkennen van pijnpunten, en ook kwaliteiten zien. 

Ik problematiseer niet, maar werk met dat wat er is en dat wat er is, is goed. Niemand wil een probleem (zijn), maar iedereen wil een oplossing. Ik zet mij in voor jongeren en hun gezin/leefwereld."  Aldus onze (collega)partner Ginny Krijgsman, GK Coachpraktijk.  


 

Gemeente Den Haag 



 







Opbellen
E-mail